مطالب توسط modir

سه راهی و سه راه تبدیل

چنانچه قطر ورودی و خروجی سه راه متفاوت باشند، سه راه تبدیل گفته می شود. انواع سه راهی و سه راه های تبدیل با زاویه انشعاب 90 ، 45 ، 30 درجه و … قابل تولید هستند.سه راهی ها و سه راهی های تبدیل با ویژگی های هندسی متفاوت از نظر شرایط ورودی و خروجی […]

کانال اسپیرال

کانال های گرد اسپیرال با استفاده از نوار گالوانیزه، آلومینیوم و یا استنلس استیل از قطر 100 تا 2500 میلیمتر و طول های 5/0 تا 6 متر قابل تولید هستند که طول استاندارد شاخه 3 متر می باشد. محدوده ضخامت کانال بر حسب جنس نوار متفاوت می باشد.     کانال های گرد اسپیرال با […]